Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra februar, 2022

Hva er det vi sier ja til?

  Bitte Vatvedt Med i Aksjonen mot baseavtale med USA I følge forsvarsministeren styrker baseavtalen med USA Norges sikkerhet. Det står ikke til troende.  Baseavtalen med USA handler IKKE om norsk sikkerhet, men den styrker USAs stormaktsinteresser. Vi ba om en åpen og demokratisk debatt om avtalen. Det har vært temmelig tyst. Både fra den forrige regjeringen som inngikk avtalen med USA, og den nye. 2. februar i år sendte Forsvarsminister Odd Roger Enoksen ut en artikkel som Forsvarets Forum videreformidlet. En tale for beroligelse av folket om at avtalen er helt uproblematisk og inngått for å styrke Norges sikkerhet. Avtalen har vært ute på høring og det har kommet inn uvanlig mange høringssvar fra bredt i fredsbevegelsen, fagbevegelsen, ulike militær- og juridisk ekspertise. Disse er entydig kritiske til avtalen. Det har tydeligvis ikke gjort merkbart inntrykk på Forsvarsministeren. Det skaper dyp uro når Forsvarsministeren slår fast at Norge har sammenfallende sikkerhetspol

Nei til amerikanske baser på norsk jord i fredstid!

   Uttalelse fra Årsmøtet i Risør Arbeiderparti 2022 I april 2021 inngikk regjeringen Solberg en avtale med USA om etablering av fire permanente militærbaser på norsk jord. I avtalen brukes begrepet «omforente områder» om deler av norske baser som amerikanske styrker skal ha råderett over. Følgende prinsipper gjelder for hvordan denne råderetten kan virke i praksis. • USA kan bygge og ha eksklusiv adgang til egne områder inne på norske baser. • De kan ta med eget utstyr til basene, som Norge ikke gis rett til innsyn i. • Sivile og militære knyttet til de amerikanske basene skal enkelt kunne reise ut og inn av Norge. • USA skal ha full jurisdiksjon over egne soldater og sivile knyttet til basene, også om de begår lovbrudd utenfor basene. Risør Arbeiderparti mener at denne avtalen bryter med de prinsippene som ble knesatt i 1949 da Norge besluttet å bli medlem av NATO. Den norske regjeringen, med Einar Gerhardsen som statsminister, erklærte da at den ikke ville «...tiltre noen overenskom