Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra april, 2022

Ingunn Gjerstad LO i Oslo fra markering mot baseavtale med USA i Oslo 28. april

G ode fredsvenner og motstandere av å endre norsk basepolitikk Eg hilser dere fra våre hundretusen i 103 fagforeninger som er tilslutta LO i Oslo. Vi er den største av LOs lokalorganisasjoner som jevnlig møtes og meisler ut våre forslag til rettferdig fordeling, tryggere arbeidsliv, bolig og velferd i den mest klassedelte byen i Norge. Sammen med LO i Trondheim og LO i Stavanger er vi tilslutta aksjon mot baseavtale med USA. Både disse lokale LOene og min fagforening Handel og Kontor Oslo Akershus mener at Norge må avvise baseavtalen med USA, som vil overgi områder i Norge til amerikansk kontroll. På søndag markerer vi årets største dag for rettferdighet, samhold, fred og solidaritet. I Oslo har vi vedtatt 17 paroler til den første 1.mai i gatene siden 2019. Oppmøte med appeller fra 1120, Nei til Atomvåpens leder i Oslo August Starberg er en av appellantene og vi gleder oss over forsamlingsretten og til å samles under parola i pulje 12, Baseavtalen med USA må avvises – nei til mili

Høringsnotat fra «Aksjonen mot Baseavtalen – Haugesund & Haugalandet»

Fra: Aksjonen mot Baseavtalen – Haugesund & Haugalandet Til: Stortingets folkevalgte , 26-4-22 Sak: ”Tilleggsavtale mellom Norge og USA” Vi mener det er en altfor risikabel handling fra dere som politikere å inngå en ”Take-it-or-leave-it” avtale om å etablere disse fire amerikanske basene på norsk jord. Derfor må dere si nei til det foreliggende forslaget, subsidiært vedta en utsettelse som sikrer en forsvarlig og riktig behandling av en sak av så stor betydning og med så enorme risiki for egen befolkning knyttet til seg. Det vil også kunne være en lovstridig handling som det vil bli sjekket nærmere med jurister om det er fulgt en forsvarlig og riktig behandlingsprosess og om det er iht. Norges lover, også når det gjelder befolkningens rettigheter til å bli involvert gitt sakens mulige dramatiske konsekvenser. Alt tyder dessverre på at hele behandlingen av denne saken helt bevisst er gjort uten å ville involvere befolkningen og andre sentrale aktører og personer i de an

Si nei til baseavtalen! Møt opp foran Stortinget 28. april kl 17:00

Appeller fra politikere, ungdom, og fagbevegelsen. Ta med venner og kjente og protester mot avtalen som tillater utenlandske militære baser på norsk jord.

Nasjonal aksjonsdag mot baseavtalen i april

23. april blir det demonstrasjoner i flere byer og steder. Tromsø, Trondheim, Oslo (28.4), Bergen, Stavanger/Sola. Følg med på sosiale media og i lokale informasjonskanaler. Nei til baseavtale med USA!  Stortinget må si nei til avtalen!

Landsmøtet Natur og Ungdom 1-3. april: Ingen amerikanske militærbaser i norsk natur!

Natur og Ungdom, samla til sitt 57. ordinære landsmøte på Fornebu 1.-3. april 2022, krever at Stortinget avviser den nye baseavtalen med USA. Mot slutten av Solberg-regjeringas periode ble det framforhandla en forsvarsavtale mellom USA og Norge. Denne skal behandles av Stortinget våren 2022. Avtalen er ikke en del av Norges NATO-forpliktelser, men en avtale mellom Norge og USA etter amerikansk initiativ. Den innebærer fire amerikanske militærbaser på norsk jord: tre flybaser, og en marinebase. Innafor disse områdene vil amerikansk lov gjelde, og Norge mister råderett over egen natur. På basene vil ikke USA være plikta til å følge norske lover for natur og miljø, som grunnlovas §112 og naturmangfoldloven. Dette betyr at lokale miljøsaker og naturinteresser skyves til side for amerikansk tjenestearbeid, som ikke skjer på naturens premisser. Av erfaring kan vi konstatere at amerikanske militærbaser forurenser vann og jord. I  Filippinene, Japan, Sør-Korea og Tyskland, samt på baser in