Gå til hovedinnhold

Innlegg

Viser innlegg fra desember, 2021

Tilhengerne av baseavtalen reduserer Norge til et protektorat under USA, der amerikanske interesser veier tyngre enn de norske

Terje Alnes, 27. desember 2021 Etter at Solberg-regjeringen undertegnet en tilleggsavtale om forsvarssamarbeid med USA i april, ble det stille. Hele valgkampen kom og gikk uten at avtalen ble et tema. Heller ikke partiene som er imot avtalen gjorde den til en valgkampsak. De frie og uavhengige norske mediene viste heller ikke interesse, selv om det ligger sprengstoff nok i avtaleteksten. Men motstanden mot avtalen vokser, der de siste ukene representerer et markant taktskifte. Flere og flere er på banen og advarer mot konsekvensene. Nå må også tilhengerne av avtalen stå opp og forsvare den, en avtale som etter planen skulle loses knirkefritt gjennom i Stortinget til våren. Vi må forstå USAs sikkerhetsbehov Om Høyres tidligere utenriksminister Jan Petersen ble det sagt at han ikke engang under tortur kunne si noe negativt om USA. Denne beinharde lojaliteten til amerikanske interesser er påtakelig også hos dagens Høyrefolk. Det er ikke grenser for hvor servile de er for USAs behov. Hå

Video fra demonstrasjon foran Stortinget 8. desember

  «Nei til baseavtale med USA» Hovedtale av Halle Jørn Hanssen. Appeller: Nina Skranefjell LO i Oslo; Ingrid Fiskaa Stortingsrepr. SV: Hege Bae Nyholt Stortingsrepr. Rødt; Sigrid Heiberg - upol.talsp for MDG; Snorre Rein AUF Oslo. Konferansier var Bitte Vatvedt Markeringen ble støttet av: - Internasjonal Kvinneliga for fred og Frihet (IKFF); Bestemødre for fred; Fredsbevegelsen på Nesodden; Antikrigsinitiativet (AKI); Nei til Atomvåpen (NTA); LO i Oslo; LO i Trondheim; MDG; SV, Oslo SV; Sosialistisk Ungdom (SU); AUF; Rød Ungdom (RU), Rød Ungdom Oslo (RU Oslo); Rødt, Rødt Oslo; Stopp NATO; Norges Fredslag; Unge Sentrum og Partiet Sentrum; KPml; NKP, Ungkommunistene Alle taler/appeller kan høres på videoen. Hovedtalen og en del appeller er også lagt som egne innlegg på nettsiden. Video av demonstrasjonen 8. desember foran Stortinget. Den vil også bli vist på "Frikanalen.no"/TV og nett.

Ja til avspenning og dialog - nei til baseavtalen med USA

  Sigrid Heiberg, utenrikspolitisk talsperson MDG. Appell foran Stortinget 8. desember. Takk for oppmøtet. Som alle som har budd i eit borettslag, eller eit sameie eller ei kva for helst slags villastrøk for den del, veit: godt naboskap kjem ikkje av seg sjølv. Fred krever kontinuerleg arbeid. Norge er et lite land. Me er heilt avhengig av å ha eit godt forhold til våre store naboar. Den uthulinga av basepolitikken som dei blåblå dreiv med i åtte år, må snus. MDG vil at Forsvaret skal konsentrere sin kapasitet om forsvar av landet, og bidra til å styrke sikkerheten i Europa og verda gjennom å delta i internasjonale fredsoppdrag - med folkerettslig forankring. Og så jobbar me for å finne realistiske og rettferdige løysingar på vår tids store, globale problem, fordi me meiner at fred er meir enn fravær av krig, og rettferdigheit og forebygging er den beste medisinen mot vald. Ingen er tjent med væpna konflikt. Og Angrep er IKKJE det beste forsvar. Ikkje minst derfor er me opptatt a

AUF i Oslo, appell 8. desember

  Snorre Rein, internasjonal ansvarlig Oslo AUF, appell foran Stortinget 8. desember. Da Berlinmuren falt i 1989, blåste det en bølge med optimisme over hele verden. Demokrati, fred og økonomisk vekst skulle føre mennesket inn i en ny epoke, fri for elendigheten og krigene som preget store deler av det 20. århundre. I øst og vest ble det gjort løfter som skulle danne en ny verdensorden, basert på de verdiene som i sin tid skapte FN-pakten. Men slik som da livsglade optimister for et par måneder siden erklærte at «koronaen er ferdig», så skulle det ikke bli helt sånn. Russland ble ikke et demokrati. USA ble ikke den samlende fredsaktøren enkelte håpet på, og i vesten opplever vi kraftige anti-demokratiske og nasjonalistiske bevegelser. Nå befinner vi oss i en anspent verden. Stormaktene ser på hverandre med stor skepsis, og forsøker å oppnå ethvert fortrinn de kan i et eneste stort maktspill. Men midt oppi dette spillet er menneskene. Og midt oppi dette spillet, er Norge. Vår

Kjære fredsvenner

  Nina Skranefjell LO i Oslo, appell 8. desember foran Stortinget LO i Oslo sier: - Ja til freds- og solidaritetsarbeid - Ja til avspenning - nei til opprustning og krig! Vi går imot den foreslåtte tilleggsavtalen om forsvarssamarbeid med USA i vårt høringssvar til regjeringen. Med avtalen får vi amerikansk militær tilstedeværelse på norsk territorium - uten norsk kontroll! Det skapes økt spenning i nord, og en ny omdreining i opprustningsspiralen. Dette er i USAs interesse, men ikke i norske interesser! Norge og Russland forvalter sammen enorme ressurser i nordområdene. Vi har en klar interesse av at konfliktnivået med vårt naboland holdes på et lavest mulig nivå. Denne avtalen legger opp til det motsatte. USA vil kunne bygge seg opp på norsk område. Noe som innebærer en klar endring i det som hittil har vært norsk basepolitikk! Mye taler for at avtalen strider mot Grunnloven. Etter § 25 skal Norges regjering ha øverste myndighet over forsvarsmakten her i landet. Avtalen

Løpeseddel om «Aksjon mot baseavtalen»

  Denne løpeseddelen er fra 8. desember 2021. Den viser bredden i motstanden og de organisasjonene som støtter aksjon så langt. Det oppfordres til å laste ned og dele løpeseddelen i ditt nærmiljø og via sosiale medier. Spre budskapet! Vi må bryte stillheten rundt baseavtalen! Bli med å organisere motstand! Løpeseddelen kan lastes ned herfra

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke