Gå til hovedinnhold

Video fra demonstrasjon foran Stortinget 8. desember

 «Nei til baseavtale med USA»

Hovedtale av Halle Jørn Hanssen. Appeller: Nina Skranefjell LO i Oslo; Ingrid Fiskaa Stortingsrepr. SV: Hege Bae Nyholt Stortingsrepr. Rødt; Sigrid Heiberg - upol.talsp for MDG; Snorre Rein AUF Oslo. Konferansier var Bitte Vatvedt

Markeringen ble støttet av: - Internasjonal Kvinneliga for fred og Frihet (IKFF); Bestemødre for fred; Fredsbevegelsen på Nesodden; Antikrigsinitiativet (AKI); Nei til Atomvåpen (NTA); LO i Oslo; LO i Trondheim; MDG; SV, Oslo SV; Sosialistisk Ungdom (SU); AUF; Rød Ungdom (RU), Rød Ungdom Oslo (RU Oslo); Rødt, Rødt Oslo; Stopp NATO; Norges Fredslag; Unge Sentrum og Partiet Sentrum; KPml; NKP, Ungkommunistene

Alle taler/appeller kan høres på videoen. Hovedtalen og en del appeller er også lagt som egne innlegg på nettsiden.

Video av demonstrasjonen 8. desember foran Stortinget. Den vil også bli vist på "Frikanalen.no"/TV og nett.


Populære innlegg fra denne bloggen

«Aksjon mot baseavtale med USA» er etablert

Dette er et samarbeidsutvalg og nettverk for å informere om aktiviteter og markeringer i protest mot baseavtalen mellom USA og Norge. «Aksjon mot baseavtale med USA» etableres som en koordinerende oppfølging etter en underskriftskampanje mot avtalen sensommer og høst 2020 (ref. https://nobelwill.org/appell.html ), og flere protestmøter (ref. bl.a. https://youtu.be/rI3jbRLBvc0 ). « Aksjon mot baseavtale med USA» vil arbeide for at stortinget sier nei til den utvidete militæravtalen mellom USA og Norge . « Aksjon mot baseavtalen med USA » vil være med i en folkebevegelse som uttrykker protester mot avtalen: Informere og skape debatter rundt avtalen: Støtte debattmøter og fremme innlegg i sosiale og fysiske media Engasjere folk, ulike miljøer, steder og organisasjoner til å delta i debatter og sende inn «høringssvar» innen 8. desember. Arrangere demonstrasjon/markering foran stortinget 8. desember – som er fristen for høringsuttalelser Delta i og fremme lokale og

Infrastruktur

B asenabo og forfatter Arne Reidar Pettersen s innlegg på Globaliseringskonferansen 2021 19. november. Militærbaser: et lite lukrativt naboskap . Arne Pettersen er kjent for sin bok "Verdens ende" - om å sykle fra Patagonia og til Nordkapp.                                                                                       Bok utgitt i 2020 «Den erfarne reisende etterlater ikke noen spor etter sine hjul eller fottrinn» , sa den kinesiske vismannen Laozi for over to tusen år siden. Dette kan kalles en omtankens infrastruktur. Siden den gang har jorden vært åsted for et stort og mangslungent infrastrukturprosjekt. Grekerne seilte Middelhavet rundt 700 år før Kristus, Alexander den store og hans soldater red og gikk opp en svimlende sti fra Makedonia og til India. Romerriket la ned brosteiner i alle retninger, hvor sårføtte kristne forkynte sin tro. Bysantinere, arabere, korsfarere og mongoler fartet på kryss og tvers i verdenshistoriens veikryss, og i 1492 seilte Columbus ti

I HAUKENES TID

  Av Halle Jørn Hanssen Basert på appellen foran Stortinget 8. desember 2021 16.april i år fikk vi etter ønske fra USA en ny bilateral avtale om sikkerhetspolitisk samarbeid, det vi kaller baseavtalen. Den var Solberg-regjeringen siste store sikkerhetspolitiske markering. Det Solberg-regjeringen samtidig gjorde, var å bryte fundamentalt med norsk avspennings- og basepolitikk siden 1949. Det skjedde uten noen form for offentlig politisk debatt. Stortinget skal behandle den i løpet av vårsesjonen 2022. Avtalen gir USA disposisjonsrett over disse områdene: Rygge militære flystasjon i Østfold, Sola ved Stavanger, Evenes ved Harstad og Ramsund orlogsstasjon som er sjøforsvarets hovedbase i Nord-Norge. I artikkel 2 og 3 omtales disse områdene med uttrykket «omforente områder» som USA skal kunne bruke i sin militære strategi mot Russland. Det slås fast at amerikanske styrker skal ha uhindret adgang og i gitte situasjoner eksklusiv rett til bruk. Det kan bare bety at norsk personell da ikke

Ja til avspenning og dialog - nei til baseavtalen med USA

  Sigrid Heiberg, utenrikspolitisk talsperson MDG. Appell foran Stortinget 8. desember. Takk for oppmøtet. Som alle som har budd i eit borettslag, eller eit sameie eller ei kva for helst slags villastrøk for den del, veit: godt naboskap kjem ikkje av seg sjølv. Fred krever kontinuerleg arbeid. Norge er et lite land. Me er heilt avhengig av å ha eit godt forhold til våre store naboar. Den uthulinga av basepolitikken som dei blåblå dreiv med i åtte år, må snus. MDG vil at Forsvaret skal konsentrere sin kapasitet om forsvar av landet, og bidra til å styrke sikkerheten i Europa og verda gjennom å delta i internasjonale fredsoppdrag - med folkerettslig forankring. Og så jobbar me for å finne realistiske og rettferdige løysingar på vår tids store, globale problem, fordi me meiner at fred er meir enn fravær av krig, og rettferdigheit og forebygging er den beste medisinen mot vald. Ingen er tjent med væpna konflikt. Og Angrep er IKKJE det beste forsvar. Ikkje minst derfor er me opptatt a

Demonstrasjon 8. desember kl. 18:00 foran Stortinget

  Det blir DEMONSTRASJON 8. DESEMBER KL. 18:00, foran Stortinget i Oslo. (ref event ) Her er grunnlaget: "Den forrige regjeringen har signerte avtale med USA. Lovendringer rundt avtalen er lagt ut på høring med høringsfrist 8. desember. Den dagen høringsfristen går ut ønsker vi å gi et tydelig signal til nyvalgte stortingspolitikere om å si nei til avtalen. Vi oppfordrer folk til å la sin stemme bli hørt. Møt opp foran Stortinget 8. desember. Initiativet til denne demonstrasjonen er tatt av "Aksjon mot baseavtale med USA" som er et tverrpolitisk nettverk av flere fredsorganisasjoner og andre. Vi oppfordrer partier, fredsorganisasjoner, fagbevegelse, ungdomsorganisasjoner og andre til å slutte seg til. SI NEI TIL BASEAVTALE MED USA " Fint med ev. uttrykt støtte og tilslutning til demonstrasjonen så raskt som mulig! (til mot.baseavtale@gmail.com), men framfor alt bli med!  Møt opp foran Stortinget 8. desember kl. 18:00 og si NEI TIL BASEAVTALE MED USA! Vi vil ik

Løpeseddel om «Aksjon mot baseavtalen»

  Denne løpeseddelen er fra 8. desember 2021. Den viser bredden i motstanden og de organisasjonene som støtter aksjon så langt. Det oppfordres til å laste ned og dele løpeseddelen i ditt nærmiljø og via sosiale medier. Spre budskapet! Vi må bryte stillheten rundt baseavtalen! Bli med å organisere motstand! Løpeseddelen kan lastes ned herfra

Aksjon i Bergen sentrum lørdag 13 november kl. 13.00

VI gjør oppmerksom på at Antikrigs-Initiativet aksjonerer i Bergen sentrum førstkommende lørdag 13. november kl. 13.00 .  Vi inviterer alle som har anledning til å delta. Vi har laget et 10 meter langt banner med teksten: Ingen amerikanske baser på norsk jord Det er og har trykket opp løpesedler som vi håper flere vil hjelpe oss å dele ut. Oppmøte : Vågsallmenningen 12, utenfor Kunsthall 3,14, kl. 12.30 Vi vil deretter bevege oss rundt på ulike steder i sentrum: Sjøfartsmonumentet, Fisketorget, Bryggen … Det blir mye folk i sentrum på lørdag, med åpning av Julemarked og melding om fint vær (!) Aksjonens mål er å skape oppmerksomhet rundt Solberg-regjeringens tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (Baseavtalen ) og øke motstanden mot denne. Saken skal behandles i Stortinget våren 2022. Publikum oppfordres til å s ignere oppropet mot avtalen og til å sende inn sine egne høringsuttalelser innen fristen 8. desember. Vi gjør oppmerksom på Fredrik S. Heffermehls